Välkommen till vår hemsida!

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaureringsteknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter februari 2017

OBS! Nytt telefonnummer till kontoret i Trollhättan fr o m den 1/10 2016 är 070-642 60 93.

Vi har nu även ett arbetsställe i Helsingborg, i ett engelskt radhus på Stålgatan 31 i Högasten, nära havet mitt emellan staden och Råå (se bilder).


Några aktuella projekt för 2017 att se fram mot gäller bl a fasadrenoveringen av Filipstads kyrka etapp 4, ombyggnaden av södra fasaden på Klädesholmens kyrka, omfogningen av delar av naturstenstornet på Askums kyrka i Bohuslän och renoveringen av Surte kyrkas stenfasad och stenmurar, reparationsarbeten av murverk på Gräfsnäs slottsruin, restaureringen av Marbostugan i Ramnaparken i Borås, statusbesiktningar på Gasverksområdet i Stockholm, fuktåtgärder på Vattentornet i Trollhättan och den yttre restaureringen av Villa Solfrid (se bilder).

Sölve Johanssons Slutrapport postdocforskning 2006-16: Hydrauliska bruk i Norden -Från 1000-talet till nutid är nu precis utgiven. Se FoU eller ladda ner pdf.