Välkommen till vår hemsida!

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987.

Företagsidé

Tanken bakom att grunda ett konsultföretag som särskilt ägnar sig åt kulturbyggnader och fasadrenoveringar, väcktes vid grundarens arbete som kontrollant vid den yttre restaureringen av Ulriksdals slott i Stockholm 1984-85.

Erfarenheten visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a erfordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill allsidig restaureringsteknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med kontinuerligt underhåll.

Vi kan deltaga i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att deltaga i alla faser av ett restaurerings- eller fasadrenoveringsprojekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk rådgivare efter utförd programhandling. På så sätt slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det sluttiga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl a till utvecklandet av kluriga lösningar. Uppkomna problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetent personal eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtslagerikonsult.

25 år 25/9 2012

Nyheter

Nyheter augusti 2016

Vi är nu klara med 2016 års arbeten med bl a murarna vid Stenkyrka kyrka på Tjörn, de putsade taken i Eric Ugglas skola i Skövde, den östra fasaden på Lillstugan på Curmans villor i Lysekil, den norra fasaden på Olidans kraftstation i Trollhättan och den yttre restaureringen av Helsingborgs fyr och lotshus.

Under hösten kommer vi att ägna oss åt restaureringen av ett rasat murverk på Dalaborgs ruin i Dalsland och färdigställandet av årets fasadarbeten på herrgården Herrborum i Östergötland.

Några aktuella projekteringar är bl a ombyggnaden av den södra tornfasaden på Klädesholmens kyrka i Bohuslän och av yttre renoveringsarbeten på Kullens fyr i Skåne.

Vi har under året arbetat med fortsatta statusbesiktningar på Gasverksområdet i Stockholm och gjort en byggnadsteknisk utredning om Spaltgasverket från 1972.

Undersökningar av historiska bruk pågår från Skansen Lejonet och Bastion Gustavus Magnus i Göteborg från slutet av 1600-talet.

Resultaten av Sölve Johanssons postdocforskning om hydrauliskt kalkbruk är på väg att presenteras. Det sker bl a vid en konferens om historiska bruk på Santorini i oktober.

Vi har nu ett arbetsställe på Stålgatan 31 i Helsingborg.

Arbetsställe Helsingborg